Αγαπητέ συμμετέχοντα.

Αυτή η έρευνα έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του έργου Erasmus+KA220-VET "Digital Farmer" με αριθμό 2021-1-IT01-KA220-VET-0000033225 που υποστηρίζεται από την Εθνική Υπηρεσία της Ιταλίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γίνεται κατανοητό αν η ψηφιοποίηση στη γεωργία, η άρδευση, τα λιπάσματα, οι ψεκασμοί, ο έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας στη γεωργία γίνονται με εφαρμογή ελεγχόμενη από υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο. Ακολουθούν ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία στη γεωργία. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος σε αυτές τις ερωτήσεις. Σημειώστε τις επιλογές που σας ταιριάζουν. Κανείς δεν θα ξέρει ότι οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν ανήκουν σε εσάς. Οι πληροφορίες που θα ληφθούν θα χρησιμοποιηθούν σε ένα έργο για την ανάπτυξη ψηφιακών γεωργικών τεχνολογιών και εργαλείων. Μην γράφετε το όνομά σας.

Σας ευχαριστούμε.

Confidentiality Notice: This is an anonymous survey. Responses to this survey are considered confidential and therefore individual responses will not be released, shared, or published. The survey results will be reported/analyzed in aggregate data sets.
Ακύρωση
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor,Average,Good,Very Good,Excellent
Cancel this rating!
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).
Selected {0} out of {1}. Select {2} more to continue.
Please enter a unique value for each answer.
Image

The project Digital Farmer has been designed to respond to the needs of agriculture and food production sector which are changing so fast following the employment of digital technologies.

Find out more

Support

Follow Us

Contact Us