Spoštovana udeleženka / Spoštovani udeleženec;

Anketa pred vami je bila pripravljena v okviru projekta »Digitalni kmetovalec« (Erasmus+, Št. 2021-1-IT01-KA220-VET-0000033225), ki ga podpirata italijanska nacionalna agencija in Evropska komisija. Uporabo digitalnih tehnologij v kmetijstvu (npr pri namakanju, gnojenju, škropljenju, uravnavanju toplote in vlage, itd.), razumemo kot na daljavo upravljano tehnologijo – preko računalnikov ali mobilnih telefonov. V nadaljevanju podana vprašanja se nanašajo na uporabo digitalnih orodij v kmetijstvu pri čemer bi vas želeli prijazno opomniti, da pri odgovarjanju na zastavljena vprašanja ni napačnih ali pravilnih odgovorov . Med podanimi možnostmi označite tisto, za katero menite, da je po vašem mnenju najustreznejša. Anketa je anonimna in pridobljene informacije bodo uporabljene zgolj v okviru projekta, in sicer za razvoj načrtovanih ključnih rezultatov projekta (razvoja digitalnih tehnologij in orodij za potrebe kmetijstva).

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

Confidentiality Notice: This is an anonymous survey. Responses to this survey are considered confidential and therefore individual responses will not be released, shared, or published. The survey results will be reported/analyzed in aggregate data sets.
Prekličite
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor,Average,Good,Very Good,Excellent
Cancel this rating!
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).
Selected {0} out of {1}. Select {2} more to continue.
Please enter a unique value for each answer.
Image
Projekt »Digitalni kmetovalec« je bil zasnovan s ciljem odzvati se na potrebe kmetijskega in živilskega sektorja, ki se s prihodom sodobnih, digitalnih tehnologij, vse težje spopadata s hitrimi spremembami.

Želite izvedeti več?

Podpora

Sledite nam

Kontaktirajte nas